Wat is Dianetics?

 • Wat is Dianetics?

  Het woord Dianetics komt van het Griekse dia, wat "door" betekent en nous, wat "ziel" betekent, en is gedefinieerd als "wat de ziel het lichaam aandoet."

  Dianetics is een methodologie die ongewenste sensaties, emoties, onverklaarbare angsten en psychosomatische ziekten (ziekten veroorzaakt of verergerd door mentale stress) kan helpen verlichten. Het is het meest nauwkeurig omschreven als wat de ziel het lichaam aandoet door het verstand.

 • Dianetics Symbol
  Wat is de betekenis van het Dianetics Symbool?

  Het Dianetics symbool gebruikt de Griekse letter Delta als basisvorm. De strepen zijn groen voor groei en geel voor leven. De vier groene strepen vertegenwoordigen de vier onderverdelingen van leven die beschreven zijn in Dianetics.

 • Wat is het Verstand?

  Het verstand is in wezen een communicatie- en controlesysteem tussen de persoon en zijn omgeving. Het bestaat uit mentale beeldplaatjes, welke opnamen zijn van ervaringen uit het verleden. Het individu gebruikt zijn verstand om problemen te stellen en op te lossen die verband houden met voortbestaan en om zijn inspanningen te richten in overeenstemming met deze oplossingen.

 • Wat is het Reactieve Verstand?

  Het reactieve verstand is dat deel van iemands verstand dat geheel op stimulus-respons basis werkt, dat niet onder zijn wilskracht staat en dat kracht en bevelvoering uitoefent op zijn bewustzijn, doelen, gedachten, lichaam en acties.

 • Kan Dianetics technologie mij helpen om gevoelens van verdriet en verlies te overwinnen?

  Ja.

  De bron van elke negatieve emotie, houding of gevoel wordt volledig onthuld in Dianetics. De oorzaken van verdriet of verlies van een persoon liggen begraven in zijn reactieve verstand, dat in staat is om de persoon te beïnvloeden en te beheersen.

  De technologie van Dianetics leidt een persoon door zijn of haar reactieve verstand om de feitelijke bron van de ontsteltenis te vinden en permanent uit te wissen. Met de oorzaak van de ontsteltenis opgelost, is de persoon weer in staat om een gelukkig en gezond leven te leiden.

 • Wie is L. Ron Hubbard?

  L. Ron Hubbard is de grondlegger van de Dianetics en Scientology technologie.
  Hij heeft zijn filosofïen in meer dan 5000 geschriften beschreven, inclusief tientallen boeken en drieduizend opgenomen lezingen. Diegenen die regelmatig gebruik maken van zijn onderricht om zichzelf en zijn medemensen te verbeteren komen van alle rangen en standen, terwijl Scientology missies en kerken zijn gevestigd op zes continenten.

  De universele bijval voor deze man - inclusief duizenden onderscheidingen en erkenningen van individuen en groepen en de ongekende populariteit van zijn werken van alle lagen van de bevolking - is slechts een indicatie van de effectiviteit van zijn technologieën. Maar wat belangrijker is, er zijn miljoenen mensen in de wereld die hem als hun grootste vriend beschouwen.

 • Hoe ging Dianetics van start?

  Dianetics technologie was ontwikkeld door de beroemde Amerikaanse schrijver en filosoof L. Ron Hubbard.

  L. Ron Hubbard begon zijn studie van het verstand in 1923. Door zijn uitgebreide reizen, en studie van vele culturen rondom de wereld en wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelde en testte hij de eerste werkbare technologie van de mens over het verstand.

  In 1950, schreef dhr. Hubbard Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, een veelomvattend werk die zijn ontdekkingen en technieken gedetailleerd weergeven en de eerste en enige definitieve handleiding van het verstand.

  Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand werd een landelijke bestseller bijna van het ene op het andere moment. Later in de zomer, 1950, lazen mensen door het hele land niet alleen het boek, maar waren ook groepen aan het organiseren met het doel om Dianetics technieken toe te passen. Het boek bleef sindsdien maar een bestseller zijn, en werd nummer één op de New York Times bestseller lijst bijna vier decennia na de aanvankelijke publicatie. Het blijft maar op bestseller lijsten rondom de wereld verschijnen.

 • Is Dianetics volledig gebaseerd op de werken van één man?

  Hoewel de Dianetics technologie was ontdekt door L. Ron Hubbard, schreef hij: Erkenning wordt gemaakt aan de vijftigduizend jaar van de denkende mens zonder wiens beschouwingen en waarnemingen de creatie en constructie van Dianetics niet mogelijk geweest zou zijn. Speciale dank wordt betuigd aan:


  "Anaxagoras, Thomas Paine, Aristoteles, Thomas Jefferson, Socrates, René Descartes, Plato, James Clerk Maxwell, Euclid, Charcot, Lucretius, Herbert Spencer, Roger Bacon, William James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Isaac Newton, van Leeuwenhoek, Cmdr. Joseph Thompson (Marine Korps) Marine van de Verenigde Staten, William A. White, Voltaire, Will Durant, graaf Alfred Korzybski, en mijn instructeurs in atomaire en moleculaire verschijnselen, wiskunde en geesteswetenschappen aan de George Washington Universiteit en aan Princeton."

 • Hoe kom ik meer te weten over de Dianetics technologie?

  Schaf het Dianetics Zelfverbeteringspakket aan. Dit pakket bevat al het materiaal dat je nodig zult hebben om in staat te zijn Dianetics technologie te begrijpen en toe te passen.

  Je kan ook een gratis introductielezing en films over Dianetics zien in een van de vele honderden Hubbard Dianetics Stichtingen en Dianetics Centra rondom de wereld.

  Om de locatie van de dichtstbijzijnde Hubbard Dianetics Stichting te vinden, klik hier.

 • Hoe vind ik iemand om Dianetics procedures mee te auditeren?

  Je kunt een Hubbard Dianetics Stichting of Dianetics Centrum binnengaan waar je mensen zult tegenkomen die net zoals jou, geïnteresseerd zijn om met Dianetics te auditeren. Het is gebruikelijk voor twee mensen om elkaar te auditeren met Dianetics - persoon A auditeert persoon B, persoon B auditeert persoon A enzovoort.

  Je kunt een vriend of familielid aanmoedigen om over Dianetics te leren en dan met hun beginnen te auditeren. Dianetics procedures zijn simpel te begrijpen en simpel om toe te passen. Elke twee redelijk intelligente mensen kunnen Dianetics leren en beginnen om zichzelf van het reactieve verstand te verlossen.

  Als je te ver weg van een Dianetics centrum, woont wanhoop dan niet. Meer dan 20 miljoen exemplaren van Dianetics zijn verkocht en er zijn ongetwijfeld wel mensen in jouw omgeving die het boek hebben gelezen en die ook wat auditing willen ontvangen. De Hubbard Dianetics Foundation International stelt een service beschikbaar voor die mensen die graag in contact gebracht willen worden met anderen die geïnteresseerd zijn in het auditeren van Dianetics.

 • Hoe bekwaam moet ik zijn om met Dianetics te auditeren?

  Dianetics is een nauwkeurig onderwerp en de principes ervan zijn erg makkelijk om te begrijpen en toe te passen. Als je redelijk intelligent bent zul je helemaal geen problemen ervaren om Dianetics te begrijpen of het leren toe te passen.

 • Wat kan Dianetics voor mij doen?

   De Dianetics technologie zal je op je grootste avontuur meenemen van je leven,
   een reis door je verstand en de ontdekking van je ware vermogens.

   Dianetics zal je helpen je verstand te begrijpen, waar het uit is samengesteld en hoe het werkt. Je zult erachter komen hoe het reactieve verstand je leven beïnvloed.

   Door de Dianetics technologie toe te passen kun je van je reactieve verstand afkomen.

   Verschillende mensen ervaren diverse voordelen van de Dianetics technologie. Sommige van de voordelen die Dianetics gebruikers vermelden zijn de volgende:

  • verhoogd energieniveau
  • verbeterde percepties
  • gelukkiger
  • minder ongelukken
  • vermindering van stress en bezorgdheid
  • verhoogde intelligentie
  • snellere reactietijd
  • betere relaties met anderen